תנ"ך - כל עצמותי׀ תאמרנה ה' מי כמוך מציל עני מחזק ממנו ועני ואביון מגזלו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...