תנ"ך - אדני כמה תראה השיבה נפשי משאיהם מכפירים יחידתי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...