תנ"ך - תהלים פרק לה פסוק כו - יבשו ויחפרו׀ יחדו שמחי רעתי ילבשו־בשת וכלמה המגדילים עלי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...