תנ"ך - תהלים פרק לה פסוק ז - כי־חנם טמנו־לי שחת רשתם חנם חפרו לנפשי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...