תנ"ך - תהלים פרק לה פסוק ט - ונפשי תגיל בה' תשיש בישועתו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...