תנ"ך - ספר תהלים פרק לו

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים