תנ"ך - ספר תהלים פרק לז

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים