תנ"ך - תהלים פרק לז פסוק יב - זמם רשע לצדיק וחרק עליו שניו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...