תנ"ך - תהלים פרק לז פסוק יד - חרב׀ פתחו רשעים ודרכו קשתם להפיל עני ואביון לטבוח ישרי־דרך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...