תנ"ך - תהלים פרק לז פסוק יז - כי זרועות רשעים תשברנה וסומך צדיקים ה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...