תנ"ך - תהלים פרק לז פסוק ב - כי כחציר מהרה ימלו וכירק דשא יבולון:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...