תנ"ך - תהלים פרק לז פסוק כב - כי מברכיו יירשו ארץ ומקלליו יכרתו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...