תנ"ך - תהלים פרק לז פסוק כו - כל־היום חונן ומלוה וזרעו לברכה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...