תנ"ך - תהלים פרק לז פסוק ל - פי־צדיק יהגה חכמה ולשונו תדבר משפט:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...