תנ"ך - תהלים פרק לז פסוק לא - תורת אלהיו בלבו לא תמעד אשריו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...