תנ"ך - תהלים פרק לז פסוק מ - ויעזרם ה' ויפלטם יפלטם מרשעים ויושיעם כי־חסו בו: פ

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...