תנ"ך - ספר תהלים פרק לח

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים