תנ"ך - תהלים פרק לח פסוק טו - ואהי כאיש אשר לא־שמע ואין בפיו תוכחות:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...