תנ"ך - ספר תהלים פרק לט

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים