תנ"ך - ספר תהלים פרק מ

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים