תנ"ך - תהלים פרק מ פסוק יב - אתה ה' לא־תכלא רחמיך ממני חסדך ואמתך תמיד יצרוני:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...