תנ"ך - תהלים פרק מא פסוק יא - ואתה ה' חנני והקימני ואשלמה להם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...