תנ"ך - אלהי עלי נפשי תשתוחח על־כן אזכרך מארץ ירדן וחרמונים מהר מצער:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...