תנ"ך - ספר תהלים פרק מד

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים