תנ"ך - תהלים פרק מד פסוק יב - תתננו כצאן מאכל ובגוים זריתנו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...