תנ"ך - כי־עליך הרגנו כל־היום נחשבנו כצאן טבחה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...