תנ"ך - תהלים פרק מד פסוק ג - אתה׀ ידך גוים הורשת ותטעם תרע לאמים ותשלחם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...