תנ"ך - תהלים פרק מד פסוק ו - בך צרינו ננגח בשמך נבוס קמינו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...