תנ"ך - תהלים פרק מד פסוק ז - כי לא בקשתי אבטח וחרבי לא תושיעני:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...