תנ"ך - תהלים פרק מד פסוק ח - כי הושעתנו מצרינו ומשנאינו הבישות:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...