תנ"ך - ספר תהלים פרק מה

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים