תנ"ך - אהבת צדק ותשנא רשע על־כן׀ משחך אלהים אלהיך שמן ששון מחברך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...