תנ"ך - ספר תהלים פרק מו

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים