תנ"ך - ספר תהלים פרק מז

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים