תנ"ך - תהלים פרק מח פסוק ה - כי־הנה המלכים נועדו עברו יחדו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...