תנ"ך - ספר תהלים פרק מט

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים