תנ"ך - תהלים פרק מט פסוק יא - כי יראה׀ חכמים ימותו יחד כסיל ובער יאבדו ועזבו לאחרים חילם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...