תנ"ך - תהלים פרק מט פסוק יב - קרבם בתימו לעולם משכנתם לדור ודר קראו בשמותם עלי אדמות:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...