תנ"ך - ספר תהלים פרק נ

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים