תנ"ך - ולרשע׀ אמר אלהים מה־לך לספר חקי ותשא בריתי עלי־פיך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...