תנ"ך - ספר תהלים פרק נא

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים