תנ"ך - תהלים פרק נב פסוק ז - גם־אל יתצך לנצח יחתך ויסחך מאהל ושרשך מארץ חיים סלה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...