תנ"ך - ספר תהלים פרק נג

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים