תנ"ך - ספר תהלים פרק נד

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים