תנ"ך - ספר תהלים פרק נה

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים