תנ"ך - אשר יחדו נמתיק סוד בבית אלהים נהלך ברגש:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...