תנ"ך - תהלים פרק נה פסוק יט - פדה בשלום נפשי מקרב־לי כי־ברבים היו עמדי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...