תנ"ך - ספר תהלים פרק נו

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים