תנ"ך - כי הצלת נפשי ממות הלא רגלי מדחי להתהלך לפני אלהים באור החיים: פ

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...