תנ"ך - באלהים אהלל דברו באלהים בטחתי לא אירא מה־יעשה בשר לי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...